Ga naar de inhoud

Opinie: Waarom DeventerNU tegen motie over Burgerberaad stemt

Wie gisteravond naar de raadsvergadering heeft gekeken had het al gezien. DeventerNU heeft als enige tegen de motie over het burgerberaad gestemd. In eerste instantie waren wij niet de enige partij die tegen deze motie was, maar wij zijn wel de enige partij die voet bij stuk heeft gehouden. Graag nemen we u mee in onze overwegingen.

Al in ons verkiezingsprogramma waren wij duidelijk. Wij zijn tegen een burgerberaad. De gemeenteraad is door de inwoners gekozen en dan is het toch gek dat zij degenen zijn die met oplossingen moeten komen omdat wij er niet uitkomen.

Als je de mensen nu al niet bereikt hoe kunnen zij dan mee beslissen? Het is tijdens de verkiezingen al gebleken. Slechts 51% van de inwoners van de gemeente Deventer heeft gestemd. Hieruit blijkt dat wij als politiek de inwoners gewoonweg niet bereiken. Want wij geloven niet dat mensen niet betrokken zijn bij hun wijk, dorp of stad. Ze hebben er geen vertrouwen in of de informatie die belangrijk voor ze is bereikt hun niet. Daar ligt voor ons als politiek een taak! We moeten deze verantwoordelijkheid oppakken en niet de bal terugleggen bij een select groepje inwoners.

Want dat is uiteindelijk wat er gebeurd bij een burgerberaad. Er wordt een groep mensen samengesteld, waarvan 62,5% uit bewoners zou moeten bestaan. Deze worden door middel van loting op leeftijd, opleiding, etniciteit, adres enzovoorts gekozen en krijgen een brief. Dan kunnen mensen zich aanmelden om ook daadwerkelijk mee te doen. Het is dus maar de vraag of je voldoende afspiegeling krijgt. En het aantal deelnemers is maar een heel klein percentage van de daadwerkelijke inwoners. De kosten voor het burgerberaad is geschat op in totaal zo’n €250.000 verspreid over de komende jaren.

Wij als DeventerNU zouden liever zien dat wij als politiek het voor elkaar krijgen om mensen meer betrokken te krijgen bij politieke partijen. Inwoners van onze mooie gemeente verdienen het absoluut om betrokken te worden bij beslissingen. Dit moet eerder en beter. De krant mag niet het eerste moment zijn dat mensen geïnformeerd worden.

De motie van gisteren zorgt ervoor dat de gemeenteraad opdrachtgever wordt van het burgerberaad en zich dus actiever hiermee gaat bemoeien. Wij zijn van mening dat deze taak bij het college ligt en dus zij aan zet waren.

Het idee was dat het burgerberaad zich zou buigen over de energietransitie. Wij zijn van mening dat DeventerWindt hierin al een hele belangrijke speler is met een goede afspiegeling van de samenleving. Zij zouden dus een betere rol in de besluitvorming moeten krijgen. Inmiddels wordt het een ander onderwerp, wat nog bepaald moet gaan worden.

Uiteraard is uiteindelijk onze gemeenteraad een democratie. Dat betekent dat een meerderheid heeft gekozen voor dit middel. Dus kunnen wij niet anders dan meedenken in het vervolg hiervan. Maar dat betekent niet dat wij niet blijven uitdragen wat onze mening is in deze.

1 reactie op “Opinie: Waarom DeventerNU tegen motie over Burgerberaad stemt”

  1. De tegenstem voor een burgerraad getuigt niet van enig vertrouwen in de burger van Deventer. Het is juist dat de huidige Raad de burger niet bereiken kan maar dat is al decennia zo en niet alleen de stedelijke overheid. Het feit dat Deventer Nu tegenstemt toont aan dat u zelfs deze poging (zelfs vóór de kadering ervan) met enige arrogantie (u weet het immers beter) de nek omprobeerde te draaien zonder aan te geven hoe het dan wel zou moeten. Het belang van de politieke agenda moet echt uit de Raad en de burgerbelangen moeten hiervoor in de plaats komen.
    Ir. Dick Glaser
    Deventer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *