Standpunten

Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarvoor we onze standpunten bepalen. Hieronder vindt u de standpunten zoals we die voor 2018 hebben vastgesteld.

2018

Afvalverwerking

Het huidige systeem van afvalinzameling is gericht op stimuleren van scheiden van afval en zwaarder belasten van mensen met meer restafval. DeventerNU wil dit systeem zo aanpassen dat dit niet langer leidt tot meer restafval in openbaar groen. Dat kan bijvoorbeeld door de kosten van ophalen niet duurder te maken en de hoeveelheid weg te brengen restafval naar de milieustraat te verhogen naar 200 kilo.

Blijf af van de Grote Kerkhof

Laat dit plein blijven zoals het is. Kijk voor details ons voorstel op de website. Het beoogde budget van 2,7 miljoen is veel beter te gebruiken voor andere zaken in Deventer.

Verbeteren van contacten tussen gemeente en ondernemers

DeventerNU wil dat de gemeente veel meer en beter openstaat voor de mening en ideeën van ondernemers.  Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig een sessie te organiseren voor dialoog met het bedrijfsleven in de gemeente Deventer.

Onderwijs op maat, passend onderwijs en opleidingen

Het onderwijs vraagt om betere hulpmiddelen en gebouwen. DeventerNU wil onderwijsinstellingen helpen het onderwijs beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven en maatschappij. Op die manier wordt het onderwijs weer aantrekkelijk en blijft Deventer als kennisstad behouden.

Geluidswal Bathmen aanleggen

De geluidswal bij Bathmen moet er komen. DeventerNU wil dat de leefomgeving in stand wordt gehouden, zelfs als de A1 wordt verbreed naar meerdere rijbanen.

Veilige openbare toiletten voor iedereen toegankelijk

DeventerNU wil het centrum aantrekkelijker maken door het uitbreiden van het aantal openbare toiletten die 24 uur per dag veilig en toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.

Nieuwe bomen na boomkap

Deventer was de groenste stad van Nederland. DeventerNU wil dat we daar weer naar streven en voor elke boom die wordt gekapt er weer een nieuwe boom wordt geplant.

Eindelijk de Siemelinksweg naar 70 km/h

Een snelle en beter doorstroming van verkeer zorgt voor positief effect op de verkeersafwikkeling in de hele stad en daarbuiten.

Afschaffen hondenbelasting

De hondenbelasting is eigenlijk een gemeentelijk melkkoe want het geld gaat niet op opruimen van poep maar naar de algemene middelen. Bovendien kost het innen meer dan het oplevert.