Ga naar de inhoud

DeventerNU: Excuses voor Windturbines

  • door

Afgelopen woensdag 22 mei 2024 is in de raadsvergadering gesproken over de programmeringsafspraken voor de windenergie. Tijdens deze vergadering voelde Eric vd Nieuwenhof het belang van het maken van excuses namens onze partij. Maar waarom?

De komst van enorme windturbines langs de A1 maakt veel los. Wat ons betreft volkomen terecht. Het is ook een onderwerp wat al heel lang loopt binnen de gemeente Deventer. Al in 2020/2021 heeft de gemeente de kans gehad om de regie te pakken. Dit heeft de toenmalig wethouder van GroenLinks alleen niet gedaan. Door de verkiezingen van 2022 heeft het allemaal stil gelegen. En ook de wethouder van D66 die toen op het dossier kwam heeft hierin zijn rol niet gepakt. Tegen de adviezen van de ambtenaren in is het Burgerberaad geprobeerd in te zetten op het Winddossier. Daarna moest er bij de provincie gevraagd worden voor uitstel omdat er vanuit de gemeente nog geen keuzes waren gemaakt. Toen de gemeenteraad dacht uiteindelijk de regie nog te kunnen pakken, kwam de provinciale staten met verschillende moties rond windenergie. Waaronder dat er nu 4 turbines bij elkaar geclusterd moeten worden.

Wij als partij hebben al het gevoel heen en weer geslingerd te worden tussen steeds veranderend beleid en nieuwe spelregels. Continu opnieuw inspringen op veranderingen en weer met andere informatie nieuwe keuzes moeten maken. Hoe moet dat dan zijn voor alle inwoners van onze gemeente waarbij de windturbines in de achtertuin dreigen te komen? Dat het leeft blijkt wel uit de grote aantallen insprekers die in al de afgelopen jaren hebben ingesproken. Er worden zorgen geuit, maar wordt er ook echt geluisterd?

In ons verkiezingsprogramma van 2022 staat: ‘geen draagvlak, geen windmolens.’ Een statement waar wij 100% achter staan. Maar ook eentje waarvan we moeten concluderen dat er nog maar heel weinig is waar we invloed op hebben. En dat vinden wij als partij pijnlijk. Het is makkelijk om alleen maar te wijzen naar wethouders en provincie. Als je echt verantwoordelijk bestuur wilt laten zien, dan geef je ook toe als je fouten hebt gemaakt. Van deze fouten leer je en probeer je om niet nogmaals dezelfde te maken. Alleen dan kun je het vertrouwen herstellen en behouden.

Het statement: DeventerNU wil excuses maken. Waar wij dachten dat er ruimte was om te sturen op de Windturbines en zonder participatie deze niet in onze gemeente geplaatst zouden gaan worden, is de werkelijkheid anders. Inmiddels moeten we concluderen dat de gemeente de regie kwijt is. Wij vinden dat we te weinig zicht hebben gehad op de participatie en stand van zaken. Daarom willen wij onze oprechte excuses aanbieden. Vanuit onze rol van volksvertegenwoordiger zijn wij, blijkt nu, toch niet kritisch en scherp genoeg geweest. Hiervoor kunnen we alle verantwoordelijkheid neerleggen bij de provincie en het college, maar ook wij als raad hebben hier een rol in gehad. Te lang hebben we geaccepteerd dat er geen knopen werden doorgehakt wat uiteindelijk heeft geleid tot waar we nu zijn. DeventerNU stemt tegen deze programmeringsafspraken omdat er te veel onzekere componenten zijn waaraan wij onze inwoners niet willen blootstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *