Ga naar de inhoud

Motie Inclusiviteit Verkiezingen

  • door

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was inclusiviteit een belangrijk thema in debatten. Het viel ons op dat in andere gemeenten dingen geregeld waren voor visueel en auditief beperkte mensen. Maar toen wij gingen kijken op de website www.waarismijnstemlokaal.nl was er in de gemeente Deventer geen enkel stemlokaal te vinden die hulpmiddelen voor deze mensen aanbood.

Als DeventerNU zijnde geloven wij in daad bij woord voegen. Dus hebben wij onderstaande motie geschreven en ingediend die het college opdraagt om te regelen dat in de gemeente Deventer de middelen worden toegepast die door de kieswet worden toegestaan.

In de raadsvergadering van 12 oktober 2022 is onze motie behandeld. We zijn blij te merken dat andere partijen dit ook een belangrijk onderwerp vinden. Tijdens de vergadering heeft de Burgemeester (die verkiezingen in zijn portefeuille heeft) toegegeven dat Deventer het minimale doet wat wettelijk vereist is en dat wij hier als gemeente meer aan zouden kunnen doen met de aanvullende eisen die gesteld worden. Deze eisen zijn niet wettelijk verplicht en daar doen wij als gemeente nog niks mee. Hij heeft de toezegging gedaan om met belangenverenigingen te kijken naar hoeveel stemlokalen ook met extra visuele en auditieve maatregelen uitgerust moeten worden. En dat het inzetten van een taxi een mogelijkheid is om te zorgen dat de mensen die van deze stemlokalen gebruik willen maken daar naartoe kunnen gaan.

Wij als DeventerNU zijn erg blij met deze toezeggingen van de Burgemeester. Met deze toezeggingen kunnen we weer verder aan de slag en we zullen dan ook scherp in de gaten houden of het college ook gaat doen wat ze hebben beloofd. De motie hebben we ingetrokken, omdat ook wij snappen dat de kosten die gemoeid gaan met 35% van de stemlokalen erg hoog kunnen zijn. En dat geld kan op heel veel andere manieren nuttig besteedt worden. Al met al zijn we tevreden met de aandacht die onze motie heeft gevestigd op dit onderwerp. We hopen hiermee de drempel om te gaan stemmen voor een groot deel weg te nemen. Want stemmen is nou eenmaal een recht van iedereen. Wordt vervolgd…

Bent u benieuwd naar de raadsvergadering en de behandeling van onze motie? Via deze link kunt u terugkijken. https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/1032055/Raadsvergadering%2012-10-2022 Rechts naast de video vindt u de zwarte balk met daarin alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Wanneer u naar beneden scrolt en op punt 7 klikt komt u direct bij de bespreking van onze motie.