Meteen naar de inhoud

Motie na getreuzel college

  • door

DeventerNu wil snelheid Siemelinksweg snel omhoog.

Er moet vaart gemaakt worden met de verhoging van de maximumsnelheid op de Siemelinksweg in Deventer. Daar dringt DeventerNu op aan. De fractie dient een motie in nadat het college tot twee keer toe niets van zich heeft laten horen over de voortgang van de plannen.

In maart 2015 heeft DeventerNu al vragen gesteld over hoe en wanneer de maximum snelheid op de Siemelinksweg, vanaf de afrit A1 tot de kruising met de Oerdijk, verhoogd zou worden van 50 naar 70 kilometer per uur.

Het college zegde toe hier het najaar van 2015 op terug te komen. In het najaar heeft de fractie van DeventerNu hier opnieuw vragen over gesteld, waarop door het college is toegezegd hier voor het einde van 2015 op terug te komen. Tot op heden is het college de gedane toezeggingen niet nagekomen.

DeventerNu vindt die werkwijze onacceptabel. “Het uitgangspunt van de bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college moet zijn dat gedane toezeggingen worden nagekomen en indien dat niet lukt, de raad daarover actief geïnformeerd wordt”, aldus de fractie.

Daarom wil de partij middels een motie alsnog dat het college de gedane toezeggingen over de Siemelinksweg nakomt en de raad vóór 15 februari 2016 informeert over de voortgang en de verdere planning. Daarnaast wil de fractie weten waarom de eerdere afspraken niet zijn nagekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *